Tại đây bạn có thể tìm thấy những chia sẻ về kiến thức marketing, quảng cáo,...

Dù bạn điều hành một công ty nhỏ hay một thương hiệu trị giá hàng tỷ đô la, việc làm cho khách hàng bối rối bởi màu sắc, bởi hình học, bởi hiệu ứng sẽ gây thiệt hại về mặt tiền bạc cho bạn. Điều này không có nghĩa là bạn có một thiết kế logo quá đơn giản, điều này dẫn tới sự đơn điệu. Dù bạn điều hành một công ty nhỏ hay một thương hiệu trị giá hàng tỷ đô la, việc làm cho khách hàng bối rối bởi màu sắc, bởi hình học, bởi hiệu ứng sẽ gây thiệt hại về mặt tiền bạc cho bạn. Điều này không có nghĩa là bạn có một thiết kế logo quá đơn giản, điều này dẫn tới sự đơn điệu.
Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng 5 phút